Om oss

VI TAR VARE PÅ DINE LEVENDE VERDIER

Våre produkter til akvakultur næringa er basert på lang erfaring med hensyn til materialvalg, robusthet, driftssikkerhet og praktisk oppdrettsarbeid. Derfor kan du stole på at våre tekniske løsninger er godt tilpasset dine behov i forhold til biologiske hensyn, sikkerhet og effektivitet. Vi har vært med næringa fra begynnelsen og kommer til å være med så lenge du har behov for våre tjenester.

FishTech AS ble etablert 1 september 1990, som et resultat av at fôrselskapene EWOS AS og T. Skretting AS ønsket å avvikle sine engasjement innenfor salg av teknisk utstyr til fiskeoppdrettsnæringen. Produktsortimentet er etter hvert rendyrket for leveranser av utstyr til klekkerier, settefisk- og stamfiskanlegg samt til anlegg innenfor forskning og utvikling av oppdrett på nye arter.

FishTech AS er etablert med kontor og lager i Vestby, utenfor Oslo. Leveransene spenner fra, klekkeutstyr, fiskepumper, sorteringsmaskiner, fisketellere, vekter, automat- og robotfôringsanlegg, til forbruksartikler som desinfeksjonsmidler, rengjøringsutstyr, håver, perforerte plater og reservedeler.

FishTech AS har engasjerte og faglig sterke medarbeidere med lang erfaring innen leveranser og utvikling av teknisk utstyr til fiskeoppdrett. Mange av våre leverandører har vært med fra begynnelsen har sammen med oss utviklet noen av de beste tekniske produktløsninger innenfor landbasert fiskeoppdrett som kan fremskaffes i dag.