Hjem

UTSTYR TIL
FISKEOPPDRETT 

VI TAR VARE PÅ DINE LEVENDE VERDIER

Våre produkter til akvakultur næringa er basert på lang erfaring med hensyn til materialvalg, robusthet,
driftsikkerhet og praktisk oppdrettsarbeid. Derfor kan du stole på at våre tekniske løsninger er godt
tilpasset dine behov i forhold til biologiske hensyn, sikkerhet og effektivitet. Vi har vært med næringa fra
begynnelsen og kommer til å være med så lenge du har behov for våre tjenester. 

AKTUELT

Hold deg oppdatert på våre tjenester og produkter

PRODUKTER

Se våre produkter

SUPPORT

Kontakt oss hvis du har spørsmål