Miranda styresystem

Miranda er spesielt utviklet for styring av MiraFeed fôrautomater. Systemet kan tilpasset det enkelte anlegg og behovet for automatisering.

Miranda kan enten leveres som lokalt styresystem (Miranda ACB) eller som et web basert styresystem (Miranda SDA + Miranda ACB).

Les mer i dokumenter under, eller kontakt oss!

Relaterte produkter

Miranda styresystem