AquaScan KE kontrollenhet

Kontrollenheten er hjernen i tellesystemet. Enheten har fire innganger der 4 stk CSE, 4 stk CSW eller 2 stk CSF tellere kan tilkobles. I displayet på kontrollenheten vil det vises det totale antall fisk som har passert tilkoblede tellere. De 16 siste tellingene vil bli lagret i kontrollenhetens minne. For ytterligere lagring og databehandling kan en PC kobles til via kontrollenhetens COM port. Enheten har også en egen utgang der det kan tilkobles en ekstern alarm eller for å sende pulssignaler til en PLC.

Hele AquaScan systemet er enkelt å starte og enkelt å bruke. Etter tilkobling av tellere til de enkelte kanalene, trykkes det bare på On/Off og systemet er oppe og går innen sekunder. Ca. gjennomsnittlig vekt tastes inn og systemet er klar for telling!

 

Kategorier

Relaterte produkter

AquaScan KE kontrollenhet