Apollo XL-Long sorteringsmaskiner, 5-1500g

Apollo XL-Long sorteringsmaskin har svært høy kapasitet, og er egnet både til sortering av smolt og større fisk. Maskinene er bygget etter samme lest som standardmaskinene, men har lengre og større valser, ulike valseavstander og generelt tilrettelagt for svært effektiv sortering.

Fisken blir transportert fra fiskepumpe gjennom integrert vannavskiller til et forkammer på maskinen. Dette sørger for å spre fisken slik at den fordeles jevnt utover, før den glir inn på sorteringsvalsene. Valsene roterer parvis fra hverandre og løfter fisken samtidig som den glir nedover valsene til den faller gjennom ved riktig åpning mellom valsene. Når fisken er sortert ledes de ut i hvert sitt rør på siden av maskinen, og da gjerne rett over i et integrert tellesystem. Hastigheten gjennom sorteringen justeres vha den regulerbare motoren og helningsgraden på maskinen.

Maskinen passer til de fleste sorteringsapplikasjoner da den er tilgjengelig med tre ulike valseavstander. Anbefalt maks. fiskestørrelse for maskin med størst valseavstand er ca. 1,5 kg.

 

Kontakt oss for pris og leveringstid.

Relaterte produkter

Apollo XL-Long sorteringsmaskiner, 5-1500g